Rekrutacja


KOMPENDIUM WIEDZY NA TEMAT REKRUTACJI

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA "WRÓŻKA"

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Zasady_rekrutacji_dzieci_do_Gminnego_Przedszkola_2018-2019.pdf

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA "WRÓŻKA"

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Harmonogram_czynnosci_w postepowaniu_rekrutacyjnym_2018-2019.pdf

 

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1. DEKARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECKA W GMINNYM PRZEDSZKOLU „WRÓŻKA” W BIAŁYCH BŁOTACH I JEGO ODDZIAŁACH  NA ROK SZKOLNY 2018/2019 - Deklaracja zawiera stron – 5

 

DEKLARACJA_KONTYNUACJI_EDUKACJI_PRZEDSZKOLNEJ_2018-2019.pdf

 

Wypełnioną deklarację należy zwrócić do nauczycieli grup  w nieprzekraczalnym terminie określonym w terminarzu rekrutacji.
 

 

2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA „WRÓŻKA” W BIAŁYCH  BŁOTACH I JEGO ODDZIAŁÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI  –

pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin - Wniosek zawiera 9 stron.

WNIOSEK_O_PRZYJCIE_DZIECKA_KANDYDATA_DO_ PRZEDSZKOLA_WROZKA_ROK_SZKOLNY_2018-2019.pdf

 

3. POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - rodzic składa oświadczenie do sekretariatu przedszkola po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu i przyjęciu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

 

POTWIERDZENIE_WOLI_ZAPISU_2018-2019(1).pdf

 

WYPEŁNIONE DOKUMENTY NAEŻY ZWRÓCIĆ DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA  

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OKREŚLONYM W HARMOGRAMIE REKRUTACJI.