Rekrutacja


KOMPENDIUM WIEDZY NA TEMAT REKRUTACJI

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA "WRÓŻKA"

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

ZASADY_REKRUTACJI_-_Rekrutacja_przedszkole.pdf

 

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA "WRÓŻKA"

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Zarzdzenie_WÓJTA_harmonogram rekrutacji_do_przedszkola.pdf

 

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1. DEKARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECKA W GMINNYM PRZEDSZKOLU „WRÓŻKA” W BIAŁYCH BŁOTACH I JEGO ODDZIAŁACH  NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - Deklaracja zawiera 5 stron

 

2019_deklaracja_kontynuacji_edukacji_przedszkolnej_DZIECKA.pdf

 

Wypełnioną deklarację należy zwrócić do nauczycieli grup  w nieprzekraczalnym terminie określonym w terminarzu rekrutacji.
 

 

2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA „WRÓŻKA” W BIAŁYCH  BŁOTACH I JEGO ODDZIAŁÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI  –

pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin - Wniosek zawiera 11 stron.

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_2019-2020.pdf

 

3. POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 -

rodzic składa oświadczenie do sekretariatu przedszkola po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu i przyjęciu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 

POTWIERDZENIE_WOLI_ZAPISU-2019-2020.pdf

 

WYPEŁNIONE DOKUMENTY NALEŻY ZWRÓCIĆ DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA  

W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OKREŚLONYM W HARMOGRAMIE REKRUTACJI.