Rekrutacja


KOMPENDIUM WIEDZY NA TEMAT REKRUTACJI

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ

W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

W ZAWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19,

OGŁOSZENIE_Z_DN 3.04.2020r.pdf

 

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI

DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA "WRÓŻKA" W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

ZASADY_REKRUTACJI_-_Rekrutacja_przedszkole_2020-2021.pdf

 

ZARZĄDZENIE WÓJTA

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA "WRÓŻKA" W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

ZARZADZENIE_-_Rekrutacja_do_przedszkoli_2020-2021.pdf

 

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA

 

1. DEKARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECKA

W GMINNYM PRZEDSZKOLU „WRÓŻKA” W BIAŁYCH BŁOTACH

I JEGO ODDZIAŁACH  NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - Deklaracja zawiera 5 stron

 

Deklaracja_kontynuacji_edukacji_przedszkolnej_DZIECKA_2020-2021.pdf

 

Wypełnioną deklarację należy zwrócić do nauczycieli grup  

w nieprzekraczalnym terminie określonym w terminarzu rekrutacji.
 

 

2. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA „WRÓŻKA”

W BIAŁYCH  BŁOTACH I JEGO ODDZIAŁÓW

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI  –

pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin - Wniosek zawiera 10 stron.

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_2020-2021.pdf

 

3. POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 -

rodzic składa oświadczenie do sekretariatu przedszkola po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu

i przyjęciu dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

POTWIERDZENIE_WOLI_ZAPISU_2020-2021.pdf

 

4. INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA/ OPIEKUNA PRAWNEGO -
UPUBLICZNIENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNYCH

 

Klauzula_info_upublicznienie_listy_rekrutacyjnej.pdf

 

WYPEŁNIONE DOKUMENTY NALEŻY ZWRÓCIĆ DO SEKRETARIATU PRZEDSZKOLA  W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

OKREŚLONYM W HARMOGRAMIE REKRUTACJI.