Grupa 7 – dzieci 6 letnie: sala 22

Nauczyciele:

Beata Pilecka

Monika Malicka

Krystyna Nowak - Grobelska

 
Pomoc nauczyciela:
Anna Polak
 

tEMATY EDUKACYJNE NA MIESIĄC: Kwiecień

 

Krąg tematyczny: Świat w książkach zapisany

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 1. Rozwijanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy, przeżyć i doświadczeń
 2. Przygotowanie dzieci do roli świadomego czytelnika, potrafiącego korzystać z biblioteki i czytelni
 3. Nauka korzystania z książek w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy
 4. Rozwijanie swobodnej ekspresji słownej i wyobraźni podczas podejmowania różnorodnych działań
 5. Wzbogacenie wiedzy i słownictwa związanego z powstawaniem książek
 6. Wdrażanie do szanowania książek i właściwego z nich korzystania

 

Krąg tematyczny: Tajemniczy kosmos

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 1. Wzbogaca wiedzę i słownictwo dotyczące kosmosu oraz historii podróży i badań kosmicznych.
 2. Rozumie w podstawowym zakresie następstwa ruchu Ziemi wokół Słońca i wokół własnej osi.
 3. Poznaje podstawowe wiadomości o budowie Ziemi oraz przyczyny powstawania niektórych zjawisk, jak: huragany, wybuch wulkanu, trzęsienie Ziemi
 4. Wskazuje na globusie krainy polarne i wie, że panuje tam odmienny klimat.
 5. Rozwija kreatywność i ekspresję słowną podczas zabaw teatralnych.

 

Krąg tematyczny: Ekologiczny świat

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • Wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości moralnych oraz uświadomienie znaczenia odpowiedzialności w życiu każdego z nas
 1. Kształtowanie postaw, zachowań i nawyków proekologicznych
 2. Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego
 3. Uświadomienie konieczności segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości
 4. Poznanie zasad działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów
 5. Rozumienie potrzeby planowania zakupów oraz wybierania produktów, opakowań i toreb ekologicznych
 6. Dostrzeganie problemów ekologicznych naszej planety oraz wskazywanie przyczyn ich powstawania
 7. Budowanie wizji pozytywnego, ekologicznego świata przyjaznego dla ludzi, zwierząt i roślin

 

Krąg tematyczny: Historia ukryta w legendach

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 1. Budzenie świadomości narodowej oraz wzbogacanie wiedzy o własnym kraju
 2. Zapoznanie w wybranymi regionami Polski oraz ich historią, tradycjami i legendami
 3. Dostrzeganie piękna i różnorodności architektury oraz poznanie charakterystycznych miejsc i zabytków wybranych miast
 4. Wzmacnianie więzi z rodzinną miejscowością i własnym regionem
 5. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich
 6. Zachęcanie do inscenizowania polskich legend

 

 

                                                               WIERSZE I PIOSENKI

 

 

"Kocham świat"

"Wiślana syrenka"

 

 

 

1. Pojedziemy dziś do lasu,

zaśpiewamy kwiatom, drzewom,

że kochamy je nad życie,

nie zabraknie im niczego!

 

Ref.: Bo choć mamy mało lat,

kochamy tak bardzo świat

i jeśli ma pięknie być,

to musimy o to dbać,

to musimy o to dbać,

to musimy dobrzy być!

 

2. Posprzątamy dookoła,

pozbieramy wszystkie śmieci,

posadzimy więcej drzewek,

niech im słońce mocno świeci.

 

Ref.: Bo choć mamy mało lat...

  

1. Wypłynęła z Wisły

srebrzysta Syrenka.

Miała piękny ogon rybi

ta dziwna panienka.

Nagle zobaczyła

dom na brzegu Wisły.

– Tutaj będę właśnie mieszkać –

powiedziała wszystkim.

 

 

2. Będę was broniła

tym wiślanym mieczem!

Niech w spokoju rybak łowi,

piekarz chleby piecze.

I tak zamieszkała

Syrenka w Warszawie.

Wczoraj w parku ją widziałem,

jak tańczyła z pawiem.

 

                       

WYDARZENIA W NASZEJ GRUPIE

 

Uprzejmie przypominamy, że we wtorek 10. 04. wyjeżdżamy na wycieczkę do Torunia.

Dzieci mogą zabrać ze sobą drugie śniadanie i picie w plastikowej butelce.

Wyjeżdżamy już o 7 20 dlatego śniadanie będzie o 7 00. Wracamy ok. 14 00 na spóźniony obiad.

Podwieczorek zabieramy ze sobą.

Liczymy na dobrą pogodę i wyśmienite humory smiley