Wycieczka do Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

W październiku grupy IV i V udały się do Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Tematem wycieczki była lekcja na temat

„Kto ty jesteś? Polak Mały!”

Dzieci utrwaliły wygląd symboli narodowych.

Zapoznały się z eksponatami umieszczonymi na terenie muzeum.

Wzbogaciły wiedzę z zakresu kształtowania tożsamości narodowej,

postaw patriotycznych i szacunku do historii narodu polskiego.