Ogólnopolski Projekt "Zadanie dla przedszkola"

Dzieci z grupy 8 zaangażowały się

w Ogólnopolski Projekt „Zadanie dla przedszkola”

wg. Koncepcji Planu Daltońskiego.

Koordynatorem w naszej placówce jest p. M. Lulińska.

Projekt realizowany jest na terenie całej Polski,

w terminie od 01.10.2017r do 29.06.2018r,

skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. 

Nasze przedszkole jest jedną z 19 grup przedszkolnych,

które zostały zakwalifikowane do programu.

Głównym celem projektu jest propagowanie pedagogiki planu daltońskiego, zwanego niegdyś planem laboratoryjnym.

Plan daltoński jest to idea stworzona przez Helen Parkhurst amerykańską nauczycielkę, której koncepcja opierała się na trzech głównych filarach:

·         nauka odpowiedzialności (wolności) – dzieci same dążą do opanowania materiału, są odpowiedzialne za wynik procesu edukacyjnego.

·         nauka samodzielności -  dzieci starają się samodzielnie dochodzą do rozwiązań, dostosowując pracę do swoich możliwości.

Dzięki wizualizacji wielu działań, dzieci mogą bez pomocy nauczyciela podjąć próbę realizacji wybranego zagadnienia.

·         nauka współpracy – jest zasadą, która dotyczy wszystkich osób w placówce; dzieci, nauczycieli, rodziców, dyrekcji.

Dzięki dobrej komunikacji dzieci uczą się współpracy oraz poprzez współpracę.

 „Zadanie dla przedszkola” jest to projekt, w którym każda z grup jest zobowiązana do wykonania zadania wymyślonego przez chętną placówkę.

Przedszkola, które wypełniły zadanie umieszczają relację z wykonania zadania, a efekt pracy wysyłają autorom zadania.

Na realizację zadań, umieszczenie fotorelacji oraz wysłanie wyników został z góry określony czas, dzięki czemu współpraca między placówkami jest łatwiejsza,

a dzieci wiedzą, że w każdym przedsięwzięciu obowiązują zasady.

Zadanie dla przedszkola rozbudza w naszych wychowankach ciekawość na różnych polach.

Uczy współpracy, samodzielności i odpowiedzialności.

Udział w Programie daje możliwość wdrożenia się w pedagogikę planu daltońskiego.

Dzięki pracy tym systemem dzieci mają możliwość rozwoju odpowiedzialności,

samodzielności i współpracy w bardzo atrakcyjny sposób.