NABÓR NA STANOWISKO INTENDENTA

- informacje zawarte są na BIP przedszkola : www.gzeasbialeblota.bip.gmina.pl
w zakładce Jednostki organizacyjne – Przedszkole „Wróżka” – Praca.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2014/2015


WNIOSKI WRAZ Z DOKUMENTACJĄ – do pobrania


SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI - PDF


INFORMACJE

DZIECI 5 i 6 LETNIE ( UR. W LATACH 2009 i 2008- po 30.06.)

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z dokumentami - PDF

Termin składania wniosków : od 17. lutego do 28. lutego 2014


DZIECI 3 i 4 LETNIE ( UR. W LATACH 2010, 2011)

Wniosek o przyjęcie dziecka wraz z dokumentami - PDF

Termin składania wniosków : od 03. marca do 14. marca 2014


DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCE DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA „WRÓŻKA” W BIAŁYCH BŁOTACH

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok 2014/2015 - PDF

Termin składania wniosków : od 20. lutego do 28. lutego 2014


PROSIMY PAMIĘTAĆ O WYPEŁNIENIU WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU I ZŁOŻENIU KOMPLETU DOKUMENTÓW.