Aktualności

Europejski Dzień Mózgu.

18 marca w naszym przedszkolu obchodziliśmy Europejski Dzień Mózgu.

Tydzień poprzedzający to wydarzenie, był to czas na przyswojenie sobie wiedzy i informacji o naszym „centrum dowodzenia”. Przedszkolaki rozpoczęły swój dzień od Gimnastyki Mózgu P. Dennisona.

Czytaj więcej: Europejski Dzień Mózgu.

Rekrutacja 2019-2020

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2019-2020

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 

Termin składania deklaracji:

25.luty - 04.marca 2019r.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci

już uczęszczających

do Gminnego przedszkola „Wróżka”

w Białych Błotach

i jego oddziałów, którzy chcą by dziecko

kontynuowało edukację przedszkolną

w naszej placówce 

zobowiązani są do pobrania w przedszkolu

(na zebraniach z nauczycielami)

lub ze strony internetowej

www.wrozka.edu.pl

(zakładka - Rekrutacja) -

Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego

na rok szkolny 2019/2020.

 

Wypełniony druk należy złożyć u nauczycieli grup.

Brak złożenia deklaracji jest jednoznaczny z rezygnacją.

 

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA 

 

Termin składania WNIOSKU:

05 marca - 19 marca 2019r do godz. 15.00.

 

Druk wniosku

wraz ze stosownymi oświadczeniami

można otrzymać w kancelarii przedszkola

lub pobrać ze strony internetowej

z zakładki Rekrutacja.

 

 Wypełniony i podpisany wniosek

należy złożyć w kancelarii przedszkola.

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca

jest prowadzone na wniosek

rodziców /opiekunów prawnych

zgodnie z harmonogramem czynności

postepowania rekrutacyjnego

opracowanego na podstawie

Zarządzenia nr 11/2019 

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 31. stycznia 2019r. 

 

Harmonogram znajduje się w zakładce Rekrutacja.

 

W celu sprawnej organizacji procesu rekrutacyjnego

i nieodrzucania wniosków pod względem formalnym –

wymagane jest złożenie

kompletnego wniosku

o przyjęcie dziecka/kandydata

do Przedszkola 

z rzetelnie wypełnionymi

wszystkimi danymi określonymi

w druku, czytelnie i w terminie.

 

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU

I UCZĘSZCZANIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA

 

Termin składania:

 

 od 05 do 10 kwietnia 2019r. do godz. 15.00

 

 

Druk potwierdzenia woli

można pobrać w kancelarii przedszkola

lub ze strony internetowej –

zakładka Rekrutacja

 

Po wywieszeniu przez Komisję Rekrutacyjną

listy dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

(Uwaga: ZAKWALIFIKOWANE – nie oznacza przyjęte do przedszkola),

rodzice dzieci

zakwalifikowanych zobowiązani

do złożenia w kancelarii przedszkola druku

POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU

I UCZĘSZCZANIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

 

Dziecko zakwalifikowane zostanie przyjęte

do przedszkola pod warunkiem

złożenia ww. dokumentu.

 

PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

Po  złożeniu przez rodziców dzieci zakwalifikowanych

POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU

I UCZĘSZCZANIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 -

Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z Harmonogramem

wywiesza listy dzieci

PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH.

 

Bal Karnawałowy 2019

             

BAL  PRZEBIERAŃCÓW

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU ODBĘDZIE SIĘ :

 

12 LUTY 2019r.– 

FILIA  W ZIELONCE

UL.BYDGOSKA 11

 

13 LUTY 2019r.

GMINNE PRZEDSZKOLE „WRÓŻKA” 

UL. CENTRALNA 27

 

14 LUTY 2019r.

FILIA W BIAŁYCH BŁOTACH

UL. CZERSKA 40

 

W GODZINACH: 9.15 – 11.15

BĘDZIE  MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA

STROJÓW KARNAWAŁOWYCH

DLA DZIECI W DNIACH:

Czytaj więcej: Bal Karnawałowy 2019

Podziękowanie

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie,

ponieważ wszelkie dobro, które dajemy,

zatacza koło i wraca do nas”

                                                        Flora Edwards

 

Szanowni Państwo

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna składa gorące podziękowania

dzieciom, rodzicom i pracownikom

za włącznie się w liczne akcje charytatywne m.in.:

"Słodki Mikołaj", "Onko Mikołaje",

Zbiórka OSP dla pogożelców,

w których brało udział się nasze przedszkole.

 

Szczególne podziękowania składamy

za tak liczny udział

w III Mikołajkowym Biegu Charytatywnym,

 w którym nasze Przedszkole

otrzymało status PARTNERA 

i włączyło się w pomoc

w organizowaniu biegu.

Dziękujemy również Radzie Rodziców

naszego przedszkola

za zaangażowanie i pomoc

w przygotowaniu akcji.

34606,19 zł to kwota,

którą udało się zebrać

i jest ona w całości przekazana

na rehabilitację Ignasia.

                           

                               Dziękujemy.

Wigilia 2018,

Dnia 20 grudnia 2018r

(czwartek)

 w naszym przedszkolu

odbędzie się uroczysta Wigilia .

 

Prosimy, aby tego dnia ubrane były odświętnie.

 

Teatrzyk Vaśka "Opowieści z krainy Świętego Mikołaja"

15 grudnia obejrzeliśmy przedstawienie w wykonaniu aktorów teatru Vaśka z Torunia

pt. "Opowieści z Krainy świętego Mikołaja"

Spektakl pokazuje, jak ważne są w życiu przyjaźń,

wzajemna pomoc oraz dobra wola,

także w konfliktowych sytuacjach.

Zaś Święty Mikołaj wyraźnie daje dzieciom

do zrozumienia,że to ich

dobro i szczęście najbardziej się liczą

w całej tej mikołajkowej zabawie.

 

Film Euro 2012

 

 
Projekt i realizacja: Gns IT