Aktualności

Informacja w sprawie postępowania rekrutacyjnego 2017/2018

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe z dn. 14. grudnia 2016 (Dz. U. z 2017r. – poz. 60).

Art. 204.

1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową.


2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.

 

Bal Karnawałowy 2017

 

BAL KARNAWAŁOWY

W  PRZEDSZKOLU I JEGO ODDZIAŁACH

ODBĘDZIE SIĘ 16 LUTEGO 2017R.

 

W tym dniu fotograf wykona zdjęcia dzieciom w strojach karnawałowych.

 

Informujemy o możliwości wypożyczenia strojów karnawałowych dla dzieci

W przedszkolu przy Ul. Centralnej 27

Dnia 14 lutego -w godz. 13.00-17.00

Dnia 15 lutego -w godz. 7.00-9.30

     oraz  w godz. 13.00-17.00

Czytaj więcej: Bal Karnawałowy 2017

REKRUTACJA 2017-2018

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

HARMONOGRAM REKRUTACJI ORAZ WNIOSKI I DEKLARACJE NA ROK 2017-2018

BĘDĄ DOSTĘPNE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE.

 

ZAISTNIAŁA SYTUACJA SPOWODOWANA JEST

WPROWADZANYMI ZMIANAMI

W PRZEPISACH PRAWA OŚWIATOWEGO 

I  NIE JEST ZALEŻNA OD NASZEGO PRZEDSZKOLA.

 

 

 

Konkurs Kolęd i Pastorałek 2017

Jest nam niezmiernie miło poinformować,

iż nasze 3 grupy zostały nagrodzone

w IX Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek

"Hej kolęda. kolęda".

I miejsce zdobyły

"Wesołe przedszkolaki" z grupy 8,

II miejsce zdobyły "Leśne Duszki" z grupy 6, 

a wyróżnienie przedszkolaki z grupy X

z Filii w Białych Błotach przy ulicy Czerskiej.

Serdecznie gratulujemy.

Do Siego Roku!!!

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku

życzymy

wszelkiej pomyślności.

Aby rok 2017

przyniósł wiele satysfakcji,

sukcesów,owocnych wyborów

oraz upływał w atmosferze optymizmu i radości.

 

                                                        Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy Przedszkola

 

Wigilia w Przedszkolu

W naszym przedszkolu corocznie organizujemy uroczystą Wigilię, która jest już tradycją.

Tym razem odbyła się 21 grudnia. Brały w niej udział wszystkie przedszkolaki, pracownicy przedszkola oraz zaproszeni goście.

Dzieci przygotowały świąteczny program artystyczny pt. " W fabryce Św.Mikołaja".

Czytaj więcej: Wigilia w Przedszkolu

Film Euro 2012

 

 
Projekt i realizacja: Gns IT